GJELDSPROBLEM.NO   

Sammen kan vi prøve å løse problemene.

v/ advokat/siviløkonom Frode Skogvold, Markeveien 10, 5012 Bergen  Tlf.: 55 32 46 29

 

Innhold:

Om oss.

Kontakt oss.

Hvordan prøve å løse ditt gjeldsproblem så billig som mulig?

Har du gjeldsproblem har du heller ikke mye penger til å leie noen for å prøve å løse problemene for deg.

Mye av arbeidet med å få til en løsning på gjeldsproblemene kan du imidlertid gjøre selv.

Hos oss vil arbeidet foregå som følger:  Først et møte der vi diskuterer saken og du får utdelt et skjema der du selv utfører alt arbeid med å føre opp og systematisere gjeld med informasjon om beløp, kreditorer osv.

Vi kontakter samtidig alle kreditorer og inkassoselskap for å få tilsendt en oppdatert status på gjelden.  Dette overleverer vi så til deg slik at du kan oppdatere kreditorlisten.

Vi avholder så et nytt møte og gjennomgår status og lager et brev til kreditorene.

Når svar er mottatt gjennnomgår vi saken på nytt og ser hva vi har mulighet til å få til.

Vi avtaler i første omgang at overnevnte skal gjennomføres på fem timer, til en pris av kr.6.250,- som tilsvarer litt mer enn fem timer etter offentlig salærsats.

Så lenge du selv gjør arbeidet med å sortere og systematisere kreditorene skal det mye til for at vårt arbeid ikke kan la seg gjennomføre innenfor de fem timer du betaler til oss.

Vi kan selvfølgelig ikke garantere at du får til en ordning med dine kreditorer som et resultat av vårt arbeid, men du har da etter det en fullstendig oversikt over din gjeld med oppdaterte tall.  Må du da gjennomføre en frivillig eller tvungen gjeldsordning i ettertid har du da allerede gjort grovarbeidet og arbeidet med gjeldsordningen går mye raskere.

Kontakt oss på e-mail frode@gjeldsproblem.no for avtale om et første møte.

Kan du ikke møte i Bergen er det fullt mulig å bruke post, e-mail og telefon, det har fungert bra hittil.

Anbefalte nettsteder:

GJELDSOFFER-ALLIANSEN

KONKURSRÅDET

NAMSFOGDEN

STATENS INNKREVINGSSENTRAL

GJELDSORDNINGSBASEN

GJELDSORDNINGSLOVEN

FORBRUKERRÅDETS GJELDSORDNINGSINFORMASJON

INFO FRA FYLKESMANNEN

WWW.MISTENKT.NO